Odmarajte uši.
Mi sviramo!


Trenutno je - 03:22 sati


Trenutno svira:
ANASTACIA
Cowboys And KissesSviralo je:

VERTIGO
Svjetla

VJESTICE
Reci mi

CHRISTINA PERRI
A Thousand Years (feat. Steve Kazee)

JANIS JOPLIN
Me And Bobby McGee

RICHARD MARX
Right Here Waiting

08.04.2021. 13:46:30

Natječaj za odabir suorganizatora Adventa u Varaždinu 2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA kao organizator Adventa u Varaždinu 2021. a na temelju zaključka Vijeća Turističke zajednice grada Varaždina, dana 08. travnja 2021. godine raspisuje NATJEČAJ za odabir suorganizatora programa na Kapucinskom trgu za događanje Advent u Varaždinu 2021. Originalnu ponudu – popunjen obrazac ponude i popratnu dokumentaciju – treba dostaviti najkasnije 24. travnja 2021. godine do 12:00 sati. Ponudu možete dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu Turističke zajednice grada Varaždina, Ivana Padovca 3, Varaždin. Radno vrijeme Turističke zajednice je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati i subotom od 10:00 do 13:00 sati. 
Tekst natječaja i obrazac ponude dostupni su na:
https://www.tourism-varazdin.hr/natjecaji/natjecaj-za-odabir-suorganizatora-adventa-u-varazdinu-2021/